Kursevi

Nastava je organizovana po principu rada u grupama. Grupe su podeljene po uzrastu i nivou znanja

deca

Kursevi za decu

Kursevi za decu se dele na predškolske nivoe (uzrast 4-6) i osnovne nivoe za učenike od I do IV razreda. Predskolški nivo – Početak učenja je u ranom uzrastu . Ovo je veoma bitno jer deca u tom uzrastu usvajaju strani jezik kroz igru i učenje, na isti način na koji usvajaju i maternji jezik. Teme koje se obrađuju su vezane za njihove svakodnevne aktivnosti i interesovanja. Jezičke veštine koje se usavršavaju su razumevanje i govor. Nakon dva govorna kursa, stiču se osnove čitanja i pisanja na engleskom jeziku. Osnovni nivo – Kod osnovnih nivoa se osim razumevanja i govora radi i na jezičkim veštinama čitanja i pisanja. Usvajaju se i osnovne gramatičke strukture i radi se na obogaćivanju rečnika. Realizuju se kursevi renomiranih izdavača Oxford University Press i MacMillan za 80-120 časova (zavisno od nivoa). Stečeni nivoi znanja su usklađeni sa zajedničkim evropskim okvirom znanja engleskog jezika za mlađe učenike STARTERS, MOVERS i FLYERS.

Važno je da Vaše dete krene na vreme sa učenjem stranih jezika.

Kursevi za tinejdžere

Razlikuju se od kurseva za mlađe polaznike po intenzivnijem radu kako na svim jezičkim veštinama (čitanje, pisanje, slušanje, govor), tako i na kompleksnijim gramatičkim strukturama. Kursevi odgovaraju potrebama i interesovanjima učenika ovog uzrasta i osmišljeni su tako da drže pažnju, jer su teme ne samo zabavne već su i jako važne za današnje tinejdžere. U malim i homogenim grupama učenici uče engleski jezik poput maternjeg, tako što su izloženi jeziku koji koriste tinejdžeri širom sveta (izvorni govornici engleskog jezika iz raznih zemalja u kojima je engleski jezik zvanični jezik). Kursevi se realizuju za po 120 časova, a obuhvataju nivoe koji su usklađeni sa Zajedničkim Evropskim okvirom znanja engleskog jezika – elementary (A1), pre-intermediate (A2) i intermediate (B1). Ove kurseve pohađaju učenici uzrasta od V do VIII razreda.

Važno je da Vaše dete krene na vreme sa učenjem stranih jezika.

jovenes-latinos

Tukkies Students

Kursevi za srednjoškolce i studente

Kursevi najviših nivoa upper-intermediate (B2), advanced (C1), i proficiency (C2) za učenike srednjih škola i za studente. Udžbenici su koncipirani tako da ujedno i pripremaju polaznike za eventualno polaganje međunarodno priznatih Cambridge University ispita i usklađeni su sa Zajedničkim Evropskim okvirom znanja engleskog jezika. Radi se paralelno na svim jezičkim vešinama i polaznici se osposobljavaju za samostalnu praktičnu primenu stečenog znanja u svom daljem edukativnom i poslovnom razvoju (za studiranje i doškolavanje u inostranstvu, za rad u domaćim i inostranim kompanijama gde je potreban visok nivo znanja engleskog jezika, za apliciranje za razne stipendije, razmenu učenika i studenata, itd.).

Važno je da Vaše dete krene na vreme sa učenjem stranih jezika.

Nemački jezik u Fair Play-u

Nemački jezik se razlikuje od engleskog po složenijoj gramatičkoj i leksičkoj strukturi.Stoga je preporučljivo da se krene sa učenjem pre nego to postane školski predmet, da bi se stekle stabilne osnove. Takodje je to i jezik izuzetno tražen u poslovnom svetu Evropske Unije.Obzirom da nije medijski  zastupljen  poput engleskog, teže ga je učiti ili usavršavati samostalno. Učenje u manjim, homogenim grupama je stoga idealno rešenje. Nudimo početne kurseve nemačkog jezika za osnovce i odrasle početnike nivoa (A1, A2). Ciljne grupe su nam uzrasti od II do IV razreda osnovne škole, kao i apsolutni početnici starijih uzrasta, studenti ili zaposleni. Udžbenici po kojima ćemo raditi su iz izdavačkih kuća Hueber i Klett. Zavisno od opredeljenja polaznika, radiće se školski program ili drugi kurs istog nivoa.

Važno je da Vaše dete krene na vreme sa učenjem stranih jezika.

nemacki

basket

Kursevi engleskog jezika za košarkaše, košarkaške trenere i sudije

Šta je to košarkaški engleski jezik? Košarkaški engleski jezik je posebna grana engleskog jezika nastala na američkom govornom području, paralelno sa pojavom i razvojem košarke kao sporta. Sve jezičke veštine (razumevanje, govor, čitanje i pisanje) vezane su za jezik koji se upotrebljava u košarci prilikom trenažnog procesa, utakmica, analiza tehnike i taktike igre, pravila igre itd. Znanje košarkaškog engleskog jezika je osnovni uslov za razumevanje košarke i komunikaciju između igrača, trenera, sudija i svih ostalih učesnika u trenažnom i takmičarskom procesu. Poznavalac košarkaškog engleskog jezika ima otvoren put prema košarkaškom svetu u Evropi, Americi i šire.

Važno je da Vaše dete krene na vreme sa učenjem stranih jezika.